Cenník tenisových kurtov – LETO

(apríl 2023 – október 2023)

 • jednorázová rezervácia
  10 € / hod.
 • sezónna rezervácia
  8,5 € / hod.
 • STU zamestnanec a študent
  7 € / hod.

Cenník atletický štadión

400m ovál, tartan

 • neregistrovaný (hobby) bežec
  70 €
  kalendárny rok
 • neregistrovaný (hobby) bežec
  20 €
  mesiac
 • registrovaný športovec
  120 €
  člen SAZ, kalendárny rok
 • registrovaný športovec
  30 €
  člen SAZ, mesiac
 • atletický štadión
  70 € / hod
  prenájom štadióna na akciu
 • atletický štadión
  700 € / deň
  celodenný prenájom (8.00 – 22.00)

Cenník iných súčastí

prenájom

 • zasadacia miestnosť - pre cca 15-20 ľudí
  20 € / hod.
  pondelok – piatok
 • zasadacia miestnosť - pre cca 15-20 ľudí
  25 € / hod.
  víkend
 • vystavenie nového čipu
  5 €
  pri strate alebo poškodení
 • skladové priestory
  zmluva
  prenájom
 • areál ako celok
  zmluva
  prenájom
 • akcie organizované školami
  zmluva
  prenájom

Cenník futbalového ihriska

veľké (100 x 55m) / malé (55 x 30m)

 • Futbalové ihrisko 100 x 55 m
  80 € / hod.
  pondelok – piatok
 • Futbalové ihrisko 100 x 55 m
  60 € / hod.
  víkend (sobota / nedeľa)
 • Futbalové ihrisko malé 55 x 30 m
  30 € / hod.
  pondelok – piatok
 • Futbalové ihrisko malé 55 x 30 m
  25 € / hod.
  víkend (sobota / nedeľa)
 • Futbalové ihrisko - zľavy
  pozri cenník

Cenník plážového ihriska

plážový volejbal (jún – september)

 • Plážový volejbal
  10 € / hod.
  pondelok – piatok od 14.00
 • Plážový volejbal
  7 € / hod.
  pondelok – piatok do 14.00
 • Plážový volejbal
  10 € / hod.
  sobota – nedeľa
 • Plážový volejbal - víkend
  150 €
  prenájom 2 ihrísk na 1 deň
 • Plážový volejbal - víkend
  250 €
  prenájom 2 ihrísk na 2 dni

Cenník multifunkčných ihrísk

2 multifunkčné ihriská („kotol“ a s mantinelmi)

 • multifunkčné ihrisko
  10 € / hod.
  pondelok – piatok od 14.00
 • multifunkčné ihrisko
  7 € / hod.
  pondelok – piatok do 14.00
 • multifunkčné ihrisko
  10 € / hod.
  sobota – nedeľa
 • multifunkčné ihrisko
  100 €
  víkend – prenájom na 1 deň
 • multifunkčné ihrisko
  160 €
  víkend – prenájom na 2 dni