Sídlo ÚZ CAŠ STU:

Športový areál Mladá garda
budova atletického štadióna
Račianska 103
831 02 Bratislava

Písomný kontakt:

Slovenská technická univerzita
ÚZ Centrum akademického športu STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Telefonický kontakt:

Alexander Gejmovský – 0918 600 174 (eng, rus, ger)
Matúš Stankovič – 0918 669 100 (eng)
správca tenisových kurtov – 0917 669 152
správca areálu – 0917 539 972