Športy M-STU 2018

 • Volejbal

  24.4.2018 (utorok) – telocvičňa FCHPT

  Riaditeľ súťaže: Mgr. Robin Pělucha, PhD. – robin.pelucha@stuba.sk

 • Futbal

  25.4.2018 (streda) – ihrisko Mladá garda

  Riaditeľ súťaže: Mgr. Oto Honz – oto.honz@stuba.sk

 • Basketbal

  26.4.2018 (štvrtok) – telocvičňa FEI

  Riaditeľka súťaže: PaedDr. Jana Lamošová, PhD. – jana.lamosova@stuba.sk

 • Florbal

  26.4.2018 (štvrtok) – telocvičňa SjF

  Riaditeľ súťaže: Mgr. Marián Uváček, PhD. – marian.uvacek@stuba.sk

 • Plávanie

  26.4.2018 (štvrtok) – bazén SvF

  Riaditeľ súťaže: Mgr. Marián Decký – marian.decky@stuba.sk

Do začiatku M-STU 2018 zostáva

0Days0Hours0Minutes0Seconds

Plagát M-STU 2018 na stiahnutie

Výsledky zápasov

VOLEJBAL ŽENY - 24.4.2018 utorok

8:30 – otvorenie turnaja

9:00 – SvF – FCHPT

10:00 – MTF – FCHPT

11:00 – MTF – SvF

12:00 – vyhlásenie výsledkov

VOLEJBAL MUŽI - 24.4.2018 utorok

8:30 – otvorenie turnaja

9:00 – SvF – FCHPT

10:00 – MTF – SjF

11:00 – FCHPT – FEI

12:00 – SvF – FEI

13:00 – zápas o 3.miesto

14:00 – finále

15:00 – vyhlásenie výsledkov

FUTBAL - 25.4.2018 streda

8:30 – FEI – SjF

9:15 – otvorenie turnaja

9:30 – SvF – FCHPT

10:30 – MTF – SjF

11:45 – MTF – FEI

13:00 – zápas o 3.miesto

14:00 – finále

15:00 – vyhlásenie výsledkov

BASKETBAL - 26.4.2018 štvrtok

8:15 – otvorenie turnaja

8:30 – SvF – FCHPT

9:45 – FCHPT – FIIT

11:00 – SjF – FEI

12:15 -FIIT – SvF

13:30 – zápas o 3.miesto

14:45 – finále

16:00 – vyhlásenie výsledkov

FLORBAL - 26.4.2018 štvrtok

8:15 – otvorenie turnaja

8:30 – SjF – FA (sk A)

9:00 – FA – SvF (sk A)

9:30 – SjF – SvF (sk A)

10:00 – MTF – FCHPT (sk B)

10:30 – FEI – FCHPT (sk B)

11:00 -MTF – FEI (sk B)

11:30 – semifinále A1 – B2

12:00 – semifinále B1 – A2

12:30 – zápas o 5. miesto A3 – B3

13:00 – finále

13:30 – zápas o 3. miesto

14:00 – vyhlásenie výsledkov

Propozície športov

Partner podujatia

Výsledky M-STU 2017

Florbal: 1) FCHPT 2) FEI 3) SvF Basketbal muži: 1) SvF 2) SjF 3) FCHPT Volejbal muži: 1) SvF 2) MTF 3) FCHPT Volejbal ženy: 1) SvF 2) FCHPT 3) MTF Futbal: 1) SjF 2) MTF 3) FEI Plávanie: 1) SvF 2) FCHPT 3) MTF

Majstrovstvá STU zamestnancov

Majstrovstvá STU zamestnancov sa konajú každé dva roky spolu s M-STU študentov. Najbližšie sa budú M-STU zamestnancov konať až v apríli 2019.

Študenti – strávte voľný čas pohybom

Športový areál Mladá garda je k dispozícii všetkým študentom STU na mimoškolskú a záujmovú pohybovú aktivitu. Pred vstupom na športovisko si vždy overte obsadenosť areálu na hlavnej stránke v sekcii aktuality a obsadenosť konkrétneho športoviska, ktorá je zverejnená pri každom športovisku. Ak si želáte pravidelnú rezerváciu športoviska, kontaktujte prosím vedenie CAŠ STU.

Študenti, ktorí bývajú na internáte Mladá garda, majú zabezpečený vstup do areálu cez bránku, do ktorej ide identický kľúč ako od internátu.

Študenti, ktorí nebývajú na internáte Mladá garda musia mať čipovú kartu, ktorá im umožní vstup do areálu. V prípade záujmu o čipovú kartu kontaktujte vedenie CAŠ STU.

 • Atletický štadión P. Gleska
  V areáli sa nachádza 400 metrový atletický tartanový štadión. Štadión je domovským štadiónom Atletického oddielu Slávia STU. V prípade pekného počasia Vás privíta pekný a útulný štadión, na ktorom si môžete dosýta zašportovať. Aktuálnu obsadenosť a akcie v celom areáli nájdete na hlavnej stránke a v kalendári konkrétneho športoviska.

  Prosíme rekreačných bežcov aby čo najmenej behali na vnútorných dráhach 1 a 2, ktoré sú najviac využívané vrcholovými športovcami.

 • Futbalové ihrisko
  V areáli je futbalové ihrisko s umelým trávnikom, ktoré je možné využívať celoročne. Aktuálnu obsadenosť futbalového ihriska nájdete v kalendári konkrétneho športoviska. Voľné termíny môžu využívať študenti na voľnočasové aktivity. Ak si želáte dlhodobú a pravidelnú rezerváciu, tak kontaktujte vedenie CAŠ STU telefonicky alebo mailom.
 • Tenisové kurty
  V správe CAŠ STU je aj 7 antukových tenisových kurtov v letnej sezóne (apríl – október) a 4 antukové tenisové kurty v nafukovacej hale v zimnej sezóne (október – apríl). Aktuálnu obsadenosť jednotlivých kurtov nájdete v kalendári konkrétneho športoviska. Ak si želáte dlhodobú a pravidlenú rezerváciu, kontaktujte vedenie CAŠ STU telefonicky alebo mailom.

  Cenník pre študentov a zamestnancov STU

 • Multifunkčné ihriská
  V závislosti od počasia sú od mája do októbra k dispozícii 2 ihriská s umelým povrchom. Ihrisko 1 (kotol) je určené na basketbal, volejbal a malý futbal. Ihrisko 2 je vhodné na florbal, tenis a malý futbal. Aktuálnu obsadenosť jednotlivých ihrísk nájdete v kalendári konkrétneho športoviska. Voľné termíny môžu využívať študenti na voľnočasové aktivity. Ak si želáte dlhodobú a pravidelnú rezerváciu, kontaktujte vedenie CAŠ STU telefonicky alebo mailom.
 • Plážové ihriská
  V závislosti od počasia sú od mája do októbra k dispozícii 2 ihriská určené na plážový volejbal. Aktuálnu obsadenosť jednotlivých ihrísk nájdete v kalendári konkrétneho športoviska. Voľné termíny môžu využívať študenti na voľnočasové aktivity. Ak si želáte dlhodobú a pravidelnú rezerváciu, tak kontaktujte vedenie CAŠ STU telefonicky alebo mailom.
 • Telocvičňa Mladosť - Mlynská dolina
  V telocvični Mladosť v Mlynskej doline sa nachádza veľká telocvičňa /36x17m/, ktorá je vhodná na malý futbal, volejbal, florbal a bedminton a malá telocvičňa /12x11m/, v ktorej sa nachádzajú zrkadlá a preto sa tam prevažne tancuje alebo robia kondičné a koordinačné cvičenia. Aktuálnu obsadenosť telocvične nájdete v kalendári konkrétneho športoviska. Ak si želáte dlhodobú a pravidlenú rezerváciu, tak kontaktujte vedenie CAŠ STU telefonicky alebo mailom.
 • Stavebná fakulta (SvF)
  Radlinského 11, 810 05 Bratislava
  vedúci katedry TV: Mgr. Marián Decký, PhD.
  marian.decky@stuba.sk  +421 2 592 74 252
 • Strojnícka fakulta (SjF)
  Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
  vedúca katedry TV: Mgr. Alena Celková, PhD.
  alena.cepkova@stuba.sk  0908 769 899
 • Fakulta elektroniky a informatiky (FEI)
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
  vedúci katedry TV: Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
  pavel.lackovic@stuba.sk  +421 2 6029 1860
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT)
  Radlinského 9, 812 37 Bratislava
  vedúci katedry TV: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
  miroslav.bobrik@stuba.sk  +421 (2) 59 325 639
 • Materiálovotechnologická fakulta v Trnave (MTF)
  Ulica J. Bottu 25, 917 24 Trnava
  vedúci katedry TV: Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.
  rastislav.hlavaty@stuba.sk  0906 068 320
 • Stavebná fakulta (SvF)
  Telocvičňa
  Bazén
  Posilňovňa
 • Strojnícka fakulta (SjF)
  Telocvičňa veľká
  Posilňovňa a bežecká dráha
  Spinningová miestnosť
 • Fakulta elektroniky a informatiky (FEI)
  Telocvičňa veľká a malá
  Bazén
  Posilňovňa a lezecká stena
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT)
  Spinningová a stolnotenisová miestnosť
  Posilňovňa
  Telocvičňa veľká
 • Materiálovotechnologická fakulta v Trnave (MTF)
  Telocvičňa veľká
  Bazén
  Posilňovňa

Členovia Rady športu

Rade športu predsedá poverený prorektor a členmi sú vedúci katedier TV na jednotlivých fakultách.

 • prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.

  prorektor, predseda Rady športu

 • prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.

  zástupca FCHPT

 • Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.

  zástupca MTF

 • Mgr. Alena Cepková, PhD.

  zástupca SjF

 • Mgr. Pavel Lackovič, PhD.

  zástupca FEI

 • Mgr. Marián Decký

  zástupca SvF

 • RNDr. Marta Gnipová

  zástupca FIIT

Venuješ sa popri štúdiu aktívne športu?

Daj o sebe vedieť tým, že vyplníš kontaktný formulár.

Na základe kritérií spraví Rada športu poradie uchádzačov a tých najlepších odporučí na priznanie štipendia.

Následne vyzve vybratých študentov na vypísanie návrhu na priznanie štipendia a predloženiu diplomov alebo iných dokumentov, ktoré potvrdzujú pravdivosť údajov uvedených vo formulári.

Žiadosť o mimoriadne štipendium:   Návrh na priznanie štipendia

Dokumenty súvisiace s motivačným štipendiom:   Štipendijný poriadok STU 21.4.2017 – úplné znenie

Smernica o podpore vrcholových športovcov:  Smernica – Podpora vrcholových športovcov

Link na stránku so všetkými informáciami ohľadom štipendií:

http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/stipendijny-poriadok-stu

Kontaktný formulár