Študenti – strávte voľný čas pohybom

Športový areál Mladá garda je k dispozícii všetkým študentom STU na mimoškolskú a záujmovú pohybovú aktivitu. Pred vstupom na športovisko si vždy overte obsadenosť areálu na hlavnej stránke v sekcii aktuality a obsadenosť konkrétneho športoviska, ktorá je zverejnená pri každom športovisku. Ak si želáte pravidelnú rezerváciu športoviska, kontaktujte prosím vedenie CAŠ STU.

Študenti, ktorí bývajú na internáte Mladá garda, majú zabezpečený vstup do areálu cez bránku, do ktorej ide identický kľúč ako od internátu.

Študenti, ktorí nebývajú na internáte Mladá garda musia mať čipovú kartu, ktorá im umožní vstup do areálu. V prípade záujmu o čipovú kartu kontaktujte vedenie CAŠ STU.

 • Atletický štadión P. Gleska
  V areáli sa nachádza 400 metrový atletický tartanový štadión. Štadión je domovským štadiónom Atletického oddielu Slávia STU. V prípade pekného počasia Vás privíta pekný a útulný štadión, na ktorom si môžete dosýta zašportovať. Štadión je pomerne dosť zaplnený atlétmi medzi 15:30 – 18:00.

  Prosíme rekreačných bežcov aby čo najmenej behali na vnútorných dráhach 1 a 2, ktoré sú najviac využívané vrcholovými športovcami.

 • Futbalové ihrisko
  V areáli je futbalové ihrisko s umelým trávnikom (nový trávnik od roku 2018), ktoré je možné využívať celoročne. Aktuálnu obsadenosť futbalového ihriska nájdete v kalendári konkrétneho športoviska. Voľné termíny môžu využívať študenti na voľnočasové aktivity. Ak si želáte dlhodobú a pravidelnú rezerváciu, tak kontaktujte vedenie CAŠ STU telefonicky alebo mailom.
 • Tenisové kurty
  V správe CAŠ STU je aj 7 antukových tenisových kurtov v letnej sezóne (máj – september) a 4 antukové tenisové kurty v nafukovacej hale v zimnej sezóne (október – apríl). Aktuálnu obsadenosť jednotlivých kurtov nájdete v kalendári konkrétneho športoviska. Ak si želáte dlhodobú a pravidelnú rezerváciu, kontaktujte vedenie CAŠ STU telefonicky alebo mailom. Ak si želáte jednorázovú rezerváciu kontaktujte správcov tenisových kurtov na čísle 0917 669 152.

  Študenti STU (po preukázaní sa preukazom ISIC) majú zvýhodnenú cenu – informujte sa u správcov tenisových kurtov.

 • Multifunkčné ihriská
  V závislosti od počasia sú od mája do októbra k dispozícii 2 ihriská s umelým povrchom. Ihrisko 1 (kotol) je určené na basketbal, volejbal a malý futbal. Ihrisko 2 je vhodné na florbal, tenis a malý futbal. Aktuálnu obsadenosť jednotlivých ihrísk nájdete v kalendári konkrétneho športoviska. Ihriská sú k dispozícii študentom STU na voľnočasové aktivity. Ak si želáte dlhodobú a pravidelnú rezerváciu, kontaktujte vedenie CAŠ STU telefonicky alebo mailom. V prípade nejasností alebo iných otázok kontaktujte prosím správcu areálu: 0917 539 972
 • Plážové ihriská
  V závislosti od počasia sú od mája do októbra k dispozícii 2 ihriská určené na plážový volejbal. Aktuálnu obsadenosť jednotlivých ihrísk nájdete v kalendári konkrétneho športoviska. Voľné termíny môžu využívať študenti na voľnočasové aktivity (po-pia prevažne voľné do 16.00, cez víkendy celý deň). Ak si želáte dlhodobú a pravidelnú rezerváciu, tak kontaktujte vedenie CAŠ STU telefonicky alebo mailom. V prípade nejasností kontaktujte správcu areálu: 0917 539 972
 • Telocvičňa Mladosť - Mlynská dolina
  V telocvični Mladosť v Mlynskej doline sa nachádza veľká telocvičňa /36x17m/, ktorá je vhodná na malý futbal, volejbal, florbal a bedminton a malá telocvičňa /12x11m/, v ktorej sa nachádzajú zrkadlá a preto sa tam prevažne tancuje alebo robia kondičné a koordinačné cvičenia. Aktuálnu obsadenosť telocvične nájdete v kalendári konkrétneho športoviska. Ak si želáte dlhodobú a pravidlenú rezerváciu, tak kontaktujte vedenie CAŠ STU telefonicky alebo mailom.

Fotogaléria M-STU 2018

Ak máte akékoľvek dotazy k fotkám z M-STU 2018, alebo máte vlastné, ktoré by ste radi zverejnili, tak prosím napíšte na alexander.gejmovsky@stuba.sk

Športy M-STU 2018

 • Volejbal

  24.4.2018 (utorok) – telocvičňa FCHPT

  Riaditeľ súťaže: Mgr. Robin Pělucha, PhD. – robin.pelucha@stuba.sk

 • Futbal

  25.4.2018 (streda) – ihrisko Mladá garda

  Riaditeľ súťaže: Mgr. Oto Honz – oto.honz@stuba.sk

 • Basketbal

  26.4.2018 (štvrtok) – telocvičňa FEI

  Riaditeľka súťaže: PaedDr. Jana Lamošová, PhD. – jana.lamosova@stuba.sk

 • Florbal

  26.4.2018 (štvrtok) – telocvičňa SjF

  Riaditeľ súťaže: Mgr. Marián Uváček, PhD. – marian.uvacek@stuba.sk

 • Plávanie

  26.4.2018 (štvrtok) – bazén SvF

  Riaditeľ súťaže: Mgr. Marián Decký – marian.decky@stuba.sk

Výsledky zápasov

VOLEJBAL ŽENY - 24.4.2018 utorok

8:30 – otvorenie turnaja

9:00 – SvF – FCHPT   2:0

10:00 – MTF – FCHPT   0:2

11:00 – MTF – SvF   0:2

Poradie:   1) SvF  2) FCHPT  3) MTF

VOLEJBAL MUŽI - 24.4.2018 utorok

8:30 – otvorenie turnaja

9:00 – SvF – FCHPT   1:2

10:00 – MTF – SjF   1:2

11:00 – FCHPT – FEI   0:2

12:00 – SvF – FEI   2:1

13:00 – zápas o 3.miesto – SvF – MTF   1:2

14:00 – finále – SjF – FEI   2:0

Poradie:  1) SjF  2) FEI  3) MTF

FUTBAL - 25.4.2018 streda

8:30 – FEI – SjF   0:3

9:15 – otvorenie turnaja

9:30 – SvF – FCHPT   0:0 (1:0 p.k.)

10:30 – MTF – SjF   0:1

11:45 – MTF – FEI   5:0

13:00 – zápas o 3.miesto – MTF – FCHPT   3:2

14:00 – finále – SjF – SvF   1:0

Poradie:  1) SjF  2) SvF  3) MTF

BASKETBAL - 26.4.2018 štvrtok

8:15 – otvorenie turnaja

8:30 – SvF – FIIT   88:55

9:45 – FCHPT – FEI   34:63

11:00 – FIIT – FEI   65:78

12:15 -FCHPT – SvF   38:94

13:30 – FCHPT – FIIT   46:32

14:45 – FEI – SvF   39:71

Poradie: 1) SvF  2) FEI  3) FCHPT

FLORBAL - 26.4.2018 štvrtok

8:15 – otvorenie turnaja

8:30 – SjF – FA (sk A)   7:6 pp

9:00 – FA – SvF (sk A)   3:2

9:30 – SjF – SvF (sk A)   1:0

10:00 – MTF – FCHPT (sk B)   3:6

10:30 – FEI – FCHPT (sk B)   0:7

11:00 -MTF – FEI (sk B)   6:1

11:30 – semifinále – SjF – MTF   3:5

12:00 – semifinále – FCHPT – FA   5:2

12:30 – zápas o 5. miesto – SvF – FEI   3:2

13:00 – zápas o 3. miesto – FA – SjF   4:2

13:30 – finále – MTF – FCHPT   4:3

Poradie: 1) MTF  2) FCHPT  3) FA

Výsledky M-STU 2018

Volejbal ženy: 1) SvF 2) FCHPT 3) MTF Volejbal muži: 1) SjF 2) FEI 3) MTF Futbal: 1) SjF 2) SvF 3) MTF Plávanie: 1) FCHPT 2) SvF 3) SjF Basketbal: 1) SvF 2) FEI 3) FCHPT Florbal: 1) MTF 2) FCHPT 3) FA

Partner podujatia

Propozície športov

Plagát M-STU 2018 na stiahnutie

Majstrovstvá STU zamestnancov

Majstrovstvá STU zamestnancov sa konajú každé dva roky spolu s M-STU študentov. Najbližšie sa budú M-STU zamestnancov konať až v apríli 2019.

 • Stavebná fakulta (SvF)
  Radlinského 11, 810 05 Bratislava
  vedúci katedry TV: Mgr. Marián Decký, PhD.
  marian.decky@stuba.sk  +421 2 592 74 252
 • Strojnícka fakulta (SjF)
  Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava
  vedúca katedry TV: Mgr. Alena Celková, PhD.
  alena.cepkova@stuba.sk  0908 769 899
 • Fakulta elektroniky a informatiky (FEI)
  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
  vedúci katedry TV: Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
  pavel.lackovic@stuba.sk  +421 2 6029 1860
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT)
  Radlinského 9, 812 37 Bratislava
  vedúci katedry TV: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
  miroslav.bobrik@stuba.sk  +421 (2) 59 325 639
 • Materiálovotechnologická fakulta v Trnave (MTF)
  Ulica J. Bottu 25, 917 24 Trnava
  vedúci katedry TV: Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.
  rastislav.hlavaty@stuba.sk  0906 068 320
 • Stavebná fakulta (SvF)
  Telocvičňa
  Bazén
  Posilňovňa
 • Strojnícka fakulta (SjF)
  Telocvičňa veľká
  Posilňovňa a bežecká dráha
  Spinningová miestnosť
 • Fakulta elektroniky a informatiky (FEI)
  Telocvičňa veľká a malá
  Bazén
  Posilňovňa a lezecká stena
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT)
  Spinningová a stolnotenisová miestnosť
  Posilňovňa
  Telocvičňa veľká
 • Materiálovotechnologická fakulta v Trnave (MTF)
  Telocvičňa veľká
  Bazén
  Posilňovňa

Členovia Rady športu

Rade športu predsedá poverený prorektor a členmi sú vedúci katedier TV na jednotlivých fakultách.

 • prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.

  prorektor, predseda Rady športu

 • prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.

  zástupca FCHPT

 • Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.

  zástupca MTF

 • Mgr. Alena Cepková, PhD.

  zástupca SjF

 • Mgr. Pavel Lackovič, PhD.

  zástupca FEI

 • Mgr. Marián Decký

  zástupca SvF

 • RNDr. Marta Gnipová

  zástupca FIIT

Venuješ sa popri štúdiu aktívne športu?

Daj o sebe vedieť tým, že vyplníš kontaktný formulár.

Na základe kritérií spraví Rada športu poradie uchádzačov a tých najlepších odporučí na priznanie štipendia.

Následne vyzve vybratých študentov na vypísanie návrhu na priznanie štipendia a predloženiu diplomov alebo iných dokumentov, ktoré potvrdzujú pravdivosť údajov uvedených vo formulári.

Žiadosť o mimoriadne štipendium:   Návrh na priznanie štipendia

Dokumenty súvisiace s motivačným štipendiom:   Štipendijný poriadok STU 21.4.2017 – úplné znenie

Smernica o podpore vrcholových športovcov:  Smernica – Podpora vrcholových športovcov

Link na stránku so všetkými informáciami ohľadom štipendií:

http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/stipendijny-poriadok-stu

Kontaktný formulár