Centrum akademického športu STU / CAŠ STU

športový areál Mladá garda – Račianska 103, Bratislava
pre STU a verejnosť